14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1111 af 18. August 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Notat m.v.
Kriminalforsorgsområdet skal så hurtigt som muligt udarbejde rapport i Klientsystemets håndjerns- eller sikringscellemodul om anvendelse af håndjern, sikringscelle, herunder tvangsfiksering, samt andre sikringsmidler. Rapporten skal indeholde oplysning om begrundelsen for anvendelsen, om dato og klokkeslæt for, hvornår anvendelsen af sikringsmidlet er ophørt, samt om, at den indsatte er orienteret om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 17, stk. 1, og om, hvornår fristen for at indgive klage udløber, jf. § 17, stk. 2. Rapporten skal endvidere indeholde oplysning om kriminalforsorgsområdets overvejelser vedrørende lægetilsyn og om underretning efter denne bekendtgørelse samt om opfølgende samtale efter § 13.

•••

Stk. 2 Den indsatte skal efter anmodning have udleveret kopi af den rapport, som er udfærdiget i henhold til stk. 1.

•••
profile photo
Profilside