14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1111 af 18. August 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Rettigheder
Under anvendelse af håndjern, ophold i sikringscelle og anvendelse af andre sikringsmidler kan den indsatte udøve sine sædvanlige rettigheder i det omfang, det er foreneligt med anvendelsen eller opholdet. Kriminalforsorgsområdet skal yde den indsatte den fornødne bistand i denne forbindelse.

•••
profile photo
Profilside