14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1111 af 18. August 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Anvendelse af andre sikringsmidler
Hvis betingelserne for anbringelse i sikringscelle er opfyldt, men en sådan celle ikke er til rådighed i institutionen, kan der i stedet midlertidigt ske anbringelse i et opholdsrum, hvorfra inventaret er fjernet.

•••

Stk. 2 Hvis det er absolut påkrævet, kan der under anbringelsen anvendes håndjern.

•••

Stk. 3 Hvis anbringelse som nævnt i stk. 1 ikke umiddelbart er mulig, kan der i stedet anvendes håndjern.

•••

Stk. 4 Anvendelsen af sikringsmidler som nævnt i stk. 1-3 skal være så kortvarig som muligt. Er betingelserne for anbringelse i sikringscelle stadig opfyldt, skal den indsatte så hurtigt som muligt overføres til en institution, hvor den pågældende kan anbringes i sikringscelle.

•••
profile photo
Profilside