Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012

§ 5

Jernbanetransport af farligt gods, der foregår inden for en jernbaneinfrastrukturforvalters areal, som er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset, for eksempel en kombiterminal, kan finde sted i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for arealet, når transporten er i overensstemmelse med bestemmelserne i RID. I den forbindelse skal navnlig følgende bestemmelser være opfyldt:

  • 1) Den transporterende enhed skal være afmærket i overensstemmelse med bestemmelserne i RID,

  • 2) tanke skal godkendes, jf. RID, og

  • 3) det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i RID om sammenlæsningsforbud.