Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v. § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012

Generelle bestemmelser
§ 4

Enhver, som er involveret i jernbanetransport af farligt gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så der ikke forvoldes skade på liv, helbred, miljø eller materielle genstande.

Stk. 2 Farligt gods, der transporteres på et køretøj, skal være forsvarligt stuvet, fastgjort eller fastkilet, så det farlige gods ikke kan forskubbe sig under normale transportforhold.