Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v. § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012

Klageadgang
§ 13

Trafikstyrelsens afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transportministeren eller til anden administrativ myndighed.