Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v. § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012

Dispensation
§ 11

Trafikstyrelsen kan dispensere fra kravene i denne bekendtgørelse, når det i øvrigt er foreneligt med EU-regler på området.