Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v. § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012

Farligt gods i håndbagage
§ 10

Jernbanevirksomhederne skal ud fra de konkrete forhold i virksomheden vurdere, om det vil være nødvendigt at fastsætte bestemmelser om farligt passagergods, herunder fyrværkeri i deres ordens- og sikkerhedsbestemmelser. Virksomhederne vil her skulle forholde sig til farligt passagergods, herunder fyrværkeri på tilsvarende måde, som virksomhederne behandler andre ordensforhold.