Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v. § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om anvendelse af Reglementet for international transport af farligt gods med jernbane, herefter benævnt RID, i national transport og passagerers transport af farligt gods i håndbagage.

Stk. 2 RID gælder for transport af farligt gods med jernbane, jf., § 3, stk. 6, herunder læsning og aflæsning, i såvel national som international trafik. Endvidere gælder regler om transport af farligt gods, der er udstedt af Trafikstyrelsen.