Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 768 af 14. juni 2017

Fælles bestemmelser
§ 8

Undersøgelse ved anvendelse af millimeterbølgescanner skal gennemføres på en måde, der i størst muligt omfang er egnet til at mindske den undersøgtes oplevelse af at blive krænket.