Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 768 af 14. juni 2017

§ 7

Hvis anvendelsen af millimeterbølgescanner påviser effekter, som ønskes undersøgt, opfordres personen til at fremvise disse, således at effekterne kan undersøges med henblik på stillingtagen til, hvorvidt de kan medbringes i institutionen.

Stk. 2 Hvis undersøgelse efter stk. 1 skal finde sted, skal det forinden tilkendegives personen,

  • 1) at undersøgelsen kun kan gennemføres med den pågældendes samtykke, og

  • 2) at det kan medføre nægtelse af adgang til institutionen, hvis den pågældende nægter at lade effekterne undersøge.