14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner § 5

Anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 768 af 14. juni 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Indsatte
Direktoratet for Kriminalforsorgen og kriminalforsorgsområdet kan anvende millimeterbølgescanner ved undersøgelse af en indsat, hvis en sådan undersøgelse er nødvendig for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes eller sikkerhedshensyn iagttages, herunder

  • 1) når den indsatte indsættes i institutionen,

  • 2) hvis den indsatte mistænkes for uretmæssig besiddelse af effekter,

  • 3) før og efter besøg eller

  • 4) før og efter fravær fra institutionen eller opholdsafdelingen.

•••

Stk. 2 Ved undersøgelse af den indsattes person efter stk. 1 finder undersøgelsesbekendtgørelsens § 2, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, nr. 2, § 8, stk. 2, og § 9 tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside