14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner § 4

Anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 768 af 14. June 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Personkredsen
Undersøgelse ved anvendelse af millimeterbølgescanner kan foretages over for indsatte, besøgende og andre personer, der søger adgang til kriminalforsorgens institutioner, jf. §§ 5-7.

•••

Stk. 2 Straffuldbyrdelseslovens § 66 a finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

•••
profile photo
Profilside