Magtanvendelsesbekendtgørelsen § 10

Denne konsoliderede version af magtanvendelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 296 af 28. marts 2017

§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 588 af 30. april 2015 om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen) ophæves.