14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Magtanvendelsesbekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af magtanvendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 296 af 28. March 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Et kriminalforsorgsområdes afgørelse efter straffuldbyrdelseslovens § 62 om anvendelse af magt kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

•••

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at indgrebet er foretaget. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

•••

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning.

•••
profile photo
Profilside