14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Magtanvendelsesbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen) paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af magtanvendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 296 af 28. March 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Direktoratet for Kriminalforsorgen og kriminalforsorgsområdet kan anvende magt over for indsatte efter straffuldbyrdelseslovens § 62. Bestemmelsen og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

•••

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet udarbejder retningslinjer for, hvem i kriminalforsorgsområdet der kan træffe bestemmelse om anvendelse af magt.

•••
profile photo
Profilside