14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder) § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1306 af 16. December 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Eventuelle forskelsbeløb mellem regnskabsresultatet og egenkapitalen i virksomhedens års- henholdsvis halvårsrapport udarbejdet efter de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder og de tilsvarende beløb, som de er elektronisk indberettet til Finanstilsynet, skal oplyses.

•••

Stk. 2 Forskelsbeløbene efter stk. 1 skal specificeres og forklares ved en angivelse af de forhold, som giver anledning til forskelsbeløbene.

•••

Stk. 3 Fremgår afstemningerne efter stk. 1 og 2 ikke af virksomhedens års- henholdsvis halvårsrapport, skal afstemningen samtidig med offentliggørelsen af års- henholdsvis halvårsrapporten være offentligt tilgængeligt på anden måde, eksempelvis på virksomhedens internetadresse. Det skal af års- henholdsvis halvårsrapporten fremgå, hvordan offentligheden kan blive bekendt med afstemningen.

•••
profile photo
Profilside