14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder) § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1306 af 16. December 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Når der i forbindelse med fusion eller lignende i henhold til bestemmelser i lovgivningen kræves udarbejdet en åbningsbalance, udarbejdes denne i overensstemmelse med de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal åbningsbalancen, når dette er krævet i lovgivningen, udarbejdes for den juridisk fortsættende virksomhed.

•••
profile photo
Profilside