14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder) § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1306 af 16. December 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Virksomheder omfattet af § 1, som tillige er omfattet af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., skal i årsrapporten ud over de bestemmelser, som er foreskrevet i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, opfylde §§ 2, 3, 87 a, 118, 120-122, 125, 129, 131-135 og 144 i ovennævnte bekendtgørelse, jf. § 2.

•••

Stk. 2 De hoved- og nøgletal, som skal oplyses i årsrapporten, jf. § 87 a i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., skal opgøres i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som er anvendt i årsrapporten.

•••

Stk. 3 §§ 2 og 3, § 148, stk. 1, 1. pkt., § 148, stk. 4 og 6-8, samt § 148 a, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. finder tillige anvendelse på halvårsrapporten samt på eventuelle kvartalsrapporter, jf. § 2.

•••
profile photo
Profilside