14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder) § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1306 af 16. December 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009 og finder første gang anvendelse på årsrapporter og delårsrapporter, der vedrører regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009.

•••

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1264 af 26. oktober 2007 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse på årsrapporter og halvårsrapporter, der vedrører regnskabsåret 2008.

•••
profile photo
Profilside