14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder) § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1306 af 16. December 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, der udarbejder årsrapport efter de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, jf. § 183, stk. 3 og 4, i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på års- og delårsrapporter.

•••

Stk. 3 Hvis virksomheden alene anvender standarderne nævnt i stk. 1 på koncernregnskabet og ikke på selskabsregnskabet, finder bekendtgørelsen alene anvendelse på koncernregnskabet.

•••
profile photo
Profilside