Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 186 af 08. marts 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1214 af 04. juni 2021

Ikrafttrædelsesbestemmelse
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2011.