14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 186 af 08. March 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Bødens vedtagelse og betaling m.v.
Vedtages bøden inden den i bødeforelægget angivne frist, bortfalder videre forfølgning. Fristen kan efter anmodning forlænges af Finanstilsynet.

•••

Stk. 2 Vedtagelse sker ved at underskrive en blanket, der er vedlagt bødeforelægget, og indsende denne til Finanstilsynet, eller ved betaling.

•••

Stk. 3 Betaling af bøden kan ske på det til bødeforelægget vedlagte giroindbetalingskort.

•••
profile photo
Profilside