14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 186 af 08. March 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Følgende overtrædelser af bestemmelser i lov om værdipapirhandel m.v. kan søges afgjort ved bødeforelæg, jf. § 1:

  • 1) Manglende, mangelfuld eller forkert offentliggørelse af årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport og periodemeddelelser, jf. § 27, stk. 7 og 8.

  • 2) Manglende, mangelfuld eller forkert offentliggørelse og indsendelse af oplysninger til Finanstilsynet, jf. § 27 a, stk. 1-3.

  • 3) Manglende, mangelfuld eller forkert offentliggørelse af erhvervelse eller afhændelse af selskabets egne aktier, jf. § 28.

  • 4) Manglende, mangelfuld eller forkert meddelelse og indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner, jf. § 28 a, stk. 1, stk. 3, 4. pkt., stk. 5, 1. pkt. og stk. 7.

  • 5) Manglende, mangelfuld eller forkert meddelelse til selskabet og Finanstilsynet om besiddelse af aktier samt manglende, mangelfuld eller forkert offentliggørelse af besiddelse af aktier, jf. § 29, stk. 1 og 2.

  • 6) Manglende, mangelfuld eller forkert udarbejdelse af tilbudsdokument samt manglende, mangelfuld eller forkert offentliggørelse af fremsættelse af tilbud, jf. § 32, stk. 2 og 3.

  • 7) Manglende, mangelfuld eller forkert indberetning og opbevaring af transaktioner samt offentliggørelse af pris m.v., jf. § 33, stk. 2 og 4, og § 33 b, stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside