14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 186 af 08. March 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde m.v.
I sager om overtrædelse af lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel m.v. omfattet af §§ 2 og 3, der ikke skønnes at medføre højere straf end bøde, kan Finanstilsynet i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde, som angivet i bødeforelægget.

•••

Stk. 2 Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

•••
profile photo
Profilside