Bekendtgørelse om antallet af ekstrakter i nævningesager, der behandles ved byretterne § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 09. november 2007

§ 1

I nævningesager, der behandles ved byretterne, skal anklagemyndigheden indlevere ekstrakten, som er nævnt i retsplejelovens § 886, til retten i fem eksemplarer.