Bekendtgørelse om antallet af ekstrakter i nævningesager, der behandles ved byretterne

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 09. november 2007

I medfør af § 886, sidste pkt., i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

I nævningesager, der behandles ved byretterne, skal anklagemyndigheden indlevere ekstrakten, som er nævnt i retsplejelovens § 886, til retten i fem eksemplarer.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.