Bekendtgørelse om antagelse af advokater som retsmæglere § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 365 af 16. maj 2008,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 212 af 28. februar 2023

§ 1

Domstolsstyrelsen antager for hver landsretskreds et antal advokater til at fungere som retsmæglere ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten.