14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om antagelse af advokater som retsmæglere § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 365 af 16. May 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Antagelsen kan tilbagekaldes, såfremt advokaten ikke udøver hvervet som retsmægler i overensstemmelse med loven, eller hvis advokaten i øvrigt tilsidesætter sine pligter som retsmægler.

•••

Stk. 2 Forinden tilbagekaldelse finder sted, indhenter Domstolsstyrelsen en udtalelse om den pågældende advokat hos vedkommende landsretspræsident og hos Advokatrådet. § 2, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside