14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om antagelse af advokater som retsmæglere § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 365 af 16. May 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Antagelsen sker for en periode på 4 år, hvorefter den ophører automatisk. Advokaten kan dog virke som retsmægler i de sager, der er tildelt den pågældende inden periodens udløb.

•••

Stk. 2 Antagelsen kan efter ansøgning forlænges for 4 år ad gangen. Ved behandlingen af en ansøgning om forlængelse finder § 2, stk. 2 og 3, anvendelse.

•••

Stk. 3 Antagelsen ophører endvidere, hvis advokaten ophører med at udøve advokatvirksomhed, dog senest ved udgangen af den måned, hvor advokaten fylder 70 år.

•••
profile photo
Profilside