14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om antagelse af advokater som retsmæglere § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 365 af 16. May 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kun personer, som udøver advokatvirksomhed, kan antages til at fungere som retsmæglere.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for antagelse som retsmægler, at advokaten har gennemført relevant uddannelse i mægling, og at advokaten i øvrigt må anses for egnet til at fungere som retsmægler.

•••

Stk. 3 Advokaten skal være omfattet af en ansvarsforsikring, der dækker ansvar for økonomisk tab, som advokaten måtte påføre tredjemand ved enhver forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse, når tabet skyldes advokatens virke som retsmægler.

•••
profile photo
Profilside