14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om antagelse af advokater som retsmæglere § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 365 af 16. maj 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Antagelse sker efter ansøgning på baggrund af opslag.

•••

Stk. 2 Domstolsstyrelsen indhenter en udtalelse om hver enkelt ansøger hos vedkommende landsretspræsident og hos Advokatrådet.

•••

Stk. 3 Landsretspræsidenten kan til brug for sin udtalelse indhente en udtalelse fra præsidenten for den byretskreds, inden for hvilken ansøgeren har kontoradresse.

•••
profile photo
Profilside