14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar og bygger på bekendtgørelse nr. 1305 af 28. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Den ansvarshavende aktuars beretning
Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Finanstilsynet.

•••

Stk. 2 Beretningen skal være Finanstilsynet i hænde senest 1 måned efter, at selskabets generalforsamling har godkendt årsrapporten for det år, beretningen vedrører.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan efter ansøgning dispensere fra den frist, der er fastsat i stk. 2.

•••
profile photo
Profilside