14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar og bygger på bekendtgørelse nr. 1305 af 28. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Når bestyrelsen har ansat en ansvarshavende aktuar, skal dette indberettes til Finanstilsynet senest 14 dage efter ansættelsen.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen skal ved indberetningen, jf. stk. 1, afgive en erklæring om, at den ansvarshavende aktuar overholder kravene i § 3.

•••

Stk. 3 Når den ansvarshavende aktuar afskediges eller fratræder som ansvarshavende aktuar, skal bestyrelsen og den ansvarshavende aktuar senest 1 måned efter fratrædelsen indsende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden herfor.

•••
profile photo
Profilside