Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1305 af 28. november 2017

Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, samt skadesforsikringsselskaber, der har tilladelse til at drive virksomhed i form af genforsikring af livsforsikring.

Stk. 2 De virksomheder, der er nævnt i stk. 1, benævnes herefter selskaber.