14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 02. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Beretningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension skal i opsætning og indhold udfærdiges i henhold til angivelserne i bilag 1. Afsnit og punkter i beretningen skal have samme nummerering som angivet i bilag 1.

•••

Stk. 2 Beretningen skal have en indholdsfortegnelse med sideangivelse over punkterne i beretningen.

•••

Stk. 3 Finder den ansvarshavende aktuar, at et afsnit eller punkt i beretningen ikke er relevant for Arbejdsmarkedets Tillægspension, kan det pågældende afsnit eller punkt udelades. Begrundelse for manglende relevans anføres i stedet under det pågældende afsnit eller punkt.

•••

Stk. 4 Finder den ansvarshavende aktuar, at der under de enkelte afsnit er yderligere forhold, der bør omtales, er den ansvarshavende aktuar pligtig at medtage disse, eventuelt under selvstændige overskifter i afsnit 8.

•••

Stk. 5 Den ansvarshavende aktuar skal underskrive beretningen.

•••
profile photo
Profilside