14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 02. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Den ansvarshavende aktuars rapportering til bestyrelsen
I forbindelse med bestyrelsens vedtagelse af årsrapporten skal den ansvarshavende aktuar udfærdige en skriftlig rapport til bestyrelsen.

•••

Stk. 2 Aktuarrapporten skal indeholde alle væsentlige konklusioner af betydning for regnskabsaflæggelsen fra aktuarens beretning til Finanstilsynet, jf. § 7.

•••

Stk. 3 Aktuarrapporten skal indeholde en fortegnelse over Arbejdsmarkedets Tillægspensions anmeldelser i årets løb og bemærkninger hertil.

•••

Stk. 4 Det skal i aktuarrapporten oplyses, om den ansvarshavende aktuar har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

•••

Stk. 5 Hvis den ansvarshavende aktuars kontrol indebærer, at årsrapporten efter den pågældendes opfattelse ikke giver et retvisende billede af Arbejdsmarkedets Tillægspensions aktuarmæssige forhold, skal aktuarrapporten indeholde særskilt oplysning herom.

•••

Stk. 6 Aktuarrapporten skal underskrives af den ansvarshavende aktuar samt forelægges for og underskrives af den samlede bestyrelse.

•••

Stk. 7 Senest 10 dage efter, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions repræsentantskab har godkendt årsrapporten, skal kopi af aktuarrapporten være modtaget i Finanstilsynet.

•••

Stk. 8 Bestyrelsen skal gøres bekendt med alle andre væsentlige konklusioner i aktuarens beretning end de i stk. 2 nævnte.

•••
profile photo
Profilside