14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 02. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den ansvarshavende aktuar skal have afsluttet en af følgende uddannelser:

  • 1) Aktuaruddannelsen fra et dansk universitet (cand.act. ).

  • 2) Aktuaruddannelsen fra et andet land, hvis uddannelsen indeholder

    • a) kurser svarende til de kurser i forsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet,

    • b) kurser svarende til de obligatoriske kurser i livs-forsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet, og

    • c) kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende.

  • 3) En uddannelse beslægtet med nr. 1 (som cand.scient. , cand.stat. , cand.scient.oecon. ) eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse. Uddannelsen skal være suppleret med kurser i forsikringsmatematik samt kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende. Uddannelsen skal ud over dette være suppleret med kurser svarende til de obligatoriske kurser i livsforsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet.

•••

Stk. 2 Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af uddannelsen nævnt i stk. 1, nr. 1, have deltaget i praktisk aktuararbejde for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, skadesforsikringsselskaber, der har tilladelse til at drive virksomhed i form af genforsikring af livsforsikring eller i Arbejdsmarkedets Tillægspension på fuld tid i mindst 5 år inden for de sidste 10 år. Mindst 1 af de 5 år skal være i tæt samarbejde med en ansvarshavende aktuar i de nævnte virksomheder.

•••

Stk. 3 Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af en af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 eller stk. 1, nr. 3, 1. punktum, have deltaget i praktisk aktuararbejde for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, skadesforsikringsselskaber, der har tilladelse til at drive virksomhed i form af genforsikring af livsforsikring eller Arbejdsmarkedets Tillægspension på fuld tid i mindst 6 år inden for de sidste 10 år. Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af en af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 eller 3 (inkl. de heri nævnte supplerende kurser) have arbejdet tæt sammen med en ansvarshavende aktuar i et af de i første punktum nævnte virksomheder i mindst 1 af de 6 år.

•••

Stk. 4 Den ansvarshavende aktuar skal som minimum have opnået et indgående kendskab til udarbejdelse af anmeldelser, bonussystemer, forsikringstekniske opgørelser, opgørelse af hensættelser og udarbejdelse af den årlige beretning til Finanstilsynet.

•••
profile photo
Profilside