Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1352 af 02. december 2013

§ 3

Den ansvarshavende aktuar skal have afsluttet en af følgende uddannelser:

  • 1) Aktuaruddannelsen fra et dansk universitet (cand.act. ).

  • 2) Aktuaruddannelsen fra et andet land, hvis uddannelsen indeholder

    • a) kurser svarende til de kurser i forsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet,

    • b) kurser svarende til de obligatoriske kurser i livs-forsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet, og

    • c) kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende.

  • 3) En uddannelse beslægtet med nr. 1 (som cand.scient. , cand.stat. , cand.scient.oecon. ) eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse. Uddannelsen skal være suppleret med kurser i forsikringsmatematik samt kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende. Uddannelsen skal ud over dette være suppleret med kurser svarende til de obligatoriske kurser i livsforsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet.

Stk. 2 Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af uddannelsen nævnt i stk. 1, nr. 1, have deltaget i praktisk aktuararbejde for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, skadesforsikringsselskaber, der har tilladelse til at drive virksomhed i form af genforsikring af livsforsikring eller i Arbejdsmarkedets Tillægspension på fuld tid i mindst 5 år inden for de sidste 10 år. Mindst 1 af de 5 år skal være i tæt samarbejde med en ansvarshavende aktuar i de nævnte virksomheder.

Stk. 3 Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af en af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 eller stk. 1, nr. 3, 1. punktum, have deltaget i praktisk aktuararbejde for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, skadesforsikringsselskaber, der har tilladelse til at drive virksomhed i form af genforsikring af livsforsikring eller Arbejdsmarkedets Tillægspension på fuld tid i mindst 6 år inden for de sidste 10 år. Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af en af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 eller 3 (inkl. de heri nævnte supplerende kurser) have arbejdet tæt sammen med en ansvarshavende aktuar i et af de i første punktum nævnte virksomheder i mindst 1 af de 6 år.

Stk. 4 Den ansvarshavende aktuar skal som minimum have opnået et indgående kendskab til udarbejdelse af anmeldelser, bonussystemer, forsikringstekniske opgørelser, opgørelse af hensættelser og udarbejdelse af den årlige beretning til Finanstilsynet.