14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 02. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 2-9 straffes med bøde.

•••
profile photo
Profilside