Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1352 af 02. december 2013

Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Arbejdsmarkedets Tillægspension.