Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018

§ 9

Ophører en forsikring af et registreret, motordrevet køretøj af anden grund end selskabsskift, skal selskabet sende en meddelelse herom til Køretøjsregisteret.

Stk. 2 Hvis forsikringen af et køretøj som nævnt i stk. 1 ophører på grund af præmierestance vedrørende den pågældende forsikring, må meddelelse i henhold til stk. 1 tidligst afsendes således, at den modtages af Køretøjsregisteret 5 uger efter, at præmien er forfaldet til betaling.

Stk. 3 Ophører en forsikring af andre grunde end de i stk. 2 nævnte, må meddelelse i henhold til stk. 1 tidligst afsendes, således at den modtages af Køretøjsregisteret 14 dage før forsikringens ophør.

Stk. 4 Hvis et køretøj må anses for uforsikret, fordi et forsikringsselskab i henhold til § 8, stk. 1, undlader at overtage forsikring, kan meddelelse i henhold til stk. 1 straks sendes til Køretøjsregisteret. Ophører en forsikring af den i § 8, stk. 2, nævnte grund, kan meddelelse i henhold til stk. 1 ligeledes straks sendes til Køretøjsregisteret.

Stk. 5 Meddelelse i henhold til stk. 1 skal ikke gives, når Køretøjsregisteret har underrettet selskabet om, at køretøjet er blevet forsikret i et andet forsikringsselskab eller er slettet af Køretøjsregisteret.