14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Forsikringsselskaber omfattet af § 1 kan undlade at overtage forsikring for en forsikringstager, hvis forsikringstageren for en tidligere forsikring for et motordrevet køretøj skylder præmie, der er forfalden inden for de sidste to år.

•••

Stk. 2 Forsikring af et motordrevet køretøj må ikke tegnes, hvis forsikringstager skylder dagsgebyr til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). En forsikring af et motordrevet køretøj tegnet i strid hermed ophører uden videre.

•••
profile photo
Profilside