Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018

§ 8

Forsikringsselskaber omfattet af § 1 kan undlade at overtage forsikring for en forsikringstager, hvis forsikringstageren for en tidligere forsikring for et motordrevet køretøj skylder præmie, der er forfalden inden for de sidste to år.

Stk. 2 Forsikring af et motordrevet køretøj må ikke tegnes, hvis forsikringstager skylder dagsgebyr til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). En forsikring af et motordrevet køretøj tegnet i strid hermed ophører uden videre.