14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1618 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Bestemmelser om straf, ikrafttrædelse mv.
Forsikringsselskabers manglende overholdelse af § 5 straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Forsikringsselskabers, skadebehandlingsrepræsentanters og DFIM’s manglende overholdelse af fristen for fremsættelse af begrundet tilbud eller begrundet svar, jf. § 17, straffes med bøde.

•••
profile photo
Profilside