14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1618 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Bestemmelsen i § 27 finder tilsvarende anvendelse, når en person, der har været involveret i et færdselsuheld, er bosat i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde end Danmark, og

  • 1) det skadevoldende motorkøretøj er forsikret og hjemmehørende i Danmark, og skaden er sket i en medlemsstat eller i en ikke-medlemsstat, der har tilsluttet sig grønkortordningen, eller

  • 2) det skadevoldende motorkøretøj er forsikret og hjemmehørende i en anden medlemsstat, og uheldet har fundet sted i Danmark.

•••
profile photo
Profilside