Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 26

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018

§ 26

Informationskontoret skal bistå berettigede personer, jf. §§ 27 og 28, med at få adgang til de i § 25, stk. 2, omhandlede oplysninger.

Stk. 2 Såfremt sagens parter udtrykkeligt anmoder om de oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af skadessager, jf. § 25, stk. 4, gør informationskontoret oplysningerne tilgængelige, herunder i elektronisk form.