14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1618 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Informationskontoret skal bistå berettigede personer, jf. §§ 27 og 28, med at få adgang til de i § 25, stk. 2, omhandlede oplysninger.

•••

Stk. 2 Såfremt sagens parter udtrykkeligt anmoder om de oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af skadessager, jf. § 25, stk. 4, gør informationskontoret oplysningerne tilgængelige, herunder i elektronisk form.

•••
profile photo
Profilside