14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Pålæggelse af dagsgebyr for uforsikrede køretøjer
DFIM kan pålægge dagsgebyr for manglende opfyldelse af forsikringspligten i færdselslovens § 105, stk. 1, 1. pkt., jf. færdselslovens § 106, stk. 4. Dagsgebyr udgør 250 kr., for hver påbegyndt dag det motordrevne køretøj er uforsikret. Dagsgebyret tilfalder DFIM.

•••

Stk. 2 Senest 14 dage forud for pålæggelse af dagsgebyr skal der være fremsendt skriftlig meddelelse til den person, som gebyr kan pålægges, om at gebyret kan pålægges, og om at gebyret er pålagt udpantningsret, jf. færdselslovens § 107, stk. 3.

•••

Stk. 3 DFIM kan eftergive dagsgebyr, der er pålagt i tidsrummet mellem forsikringstagerens indbetaling af skyldige dagsgebyrer til DFIM og tegning af ansvarsforsikring, såfremt ansvarsforsikringen er tegnet senest fem arbejdsdage efter indbetalingen til DFIM.

•••

Stk. 4 Skyldes den manglende opfyldelse af forsikringspligten særligt undskyldende omstændigheder, kan DFIM undlade at pålægge dagsgebyr. Under samme betingelser kan DFIM eftergive allerede pålagte dagsgebyrer.

•••
profile photo
Profilside