Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018

§ 13

Forsikringsselskabet skal på DFIM´s forespørgsel videregive oplysninger til DFIM om nærmere angivne uforsikrede ikke-registreringspligtige motordrevne køretøjer. Forsikringsselskabet skal til DFIM videregive oplysninger om årsagen til forsikringsophør, tidspunktet for forsikringens ophør, identifikationsoplysninger på det motordrevne køretøj, navn, adresse, personnummer eller CVR-nummer på forsikringstager, ejere eller brugere af køretøjet.