14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1618 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Forsikringsselskabet skal på DFIM´s forespørgsel videregive oplysninger til DFIM om nærmere angivne uforsikrede ikke-registreringspligtige motordrevne køretøjer. Forsikringsselskabet skal til DFIM videregive oplysninger om årsagen til forsikringsophør, tidspunktet for forsikringens ophør, identifikationsoplysninger på det motordrevne køretøj, navn, adresse, personnummer eller CVR-nummer på forsikringstager, ejere eller brugere af køretøjet.

•••
profile photo
Profilside