Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 17. juni 2013

§ 5

Forsikringsselskabet skal have hjemsted i et EU/EØS-land.