14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 702 af 17. June 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Overtrædelse af §§ 1-5 straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

•••
profile photo
Profilside