14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 702 af 17. June 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 I landinspektørselskaber, hvori der virker 4 eller flere landinspektører med beskikkelse, og i interessentskaber eller andre former for samvirker med 4 eller flere landinspektører med beskikkelse, skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 16 mio. kr.

•••

Stk. 2 I andre landinspektørselskaber eller andre interessentskaber eller samvirker skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 4 mio. kr. multipliceret med antallet af landinspektører med beskikkelse i virksomheden.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 1 og 2 kan ansvarsforsikring tegnes således, at der for den enkelte landinspektør med beskikkelse er dækning med en dækningssum pr. forsikringsår på mindst 4 mio. kr. Det er dog en betingelse herfor, at forsikringen omfatter dækning for genikraftsættelse af forsikringssummen i tilfælde af, at den måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår.

•••
profile photo
Profilside